Социјална патологија

Међусобни утицај друштвене стварности , појединца и групе